AR / VR / 360

Virtuaalitodellisuus ja lisätty todellisuus eivät ole enää ainoastaan utopistisia kuvitelmia elokuvateattereiden valkokankailla. Teknologian kehittyminen on tuonut virtuaalitodellisuuden (VR) jo kaikkien tavoitettaviin, ja etenkin lisätyn todellisuuden ratkaisut (AR) ovat saaneet monien markkinoijien mielikuvituksen säkenöimään ennennäkemättömin tavoin. Liike-elämässä VR- ja AR-teknologiat ovat muuttaneet markkinointia etenkin messutapahtumissa, tuote-esittelyissä ja monissa muissa mahdollisissa fyysisen ja digitaalisen maailman kohtaamisissa.

Edistyksellisistä VR- ja AR-teknologioista sekä 360 asteen videotaltioinnista puhutaan joskus myös immersiivisinä teknologioina. Nämä ratkaisut eivät ole enää käytössä vain suuryhtiöiden ison budjetin kampanjoissa, sillä toteutusten kustannukset ovat laskeneet ja teknologian laatu on parantunut.

Miten uudenlaiset teknologiat hyödyttävät yritysten markkinointia?

Digitaaliset ympäristöt, joihin voi uppoutua vaikkapa VR-laseilla tai puhelimen lisätyn todellisuuden sovelluksilla, mahdollistavat tuotteiden ja palveluiden kokemisen aivan uudella tapaa. Näillä keinoilla asiakkaita on saatu sitoutettua brändiin sekä kokemaan yksilöllisesti räätälöityjä hetkiä brändin parissa, mikä on lisännyt asiakkaiden brändiuskollisuutta. VR- ja AR-ratkaisut auttavat yrityksiä viestimään asiakkailleen ja viihdyttämään heitä tarinoillaan, jotka entisestään vahvistavat myös pienten yritysten brändejä.

Mitä on virtuaalitodellisuus (VR)?

Virtuaalitodellisuus, usein lyhyemmin VR (eng. Virtual Reality), luo digitaalisen kuvitteellisen maailman, johon virtuaalitodellisuuden käyttäjä uppoutuu. Nykyisin tavanomainen VR-kokemus on sellainen, jossa ihminen katsoo ympärilleen päähän asetettavien VR-lasien avulla ja voi nähdä ympärillään kuvitteellisen maailman. Kädessä pidettävien lisälaitteiden avulla VR-kokemukseen saadaan lisää toiminnallisuutta ja aivan uusi ulottuvuus.

Markkinointi virtuaalitodellisuuden keinoin alkaa olla odotettu näky jo kotimaisilla messuilla, ja nähtiinpä toteutuksia esimerkiksi vuonna 2019 Joensuun Silva-metsänäyttelyssä. VR-teknologia tuo etenkin tuotteiden esittely ja kokeiluun kiinnostavan lisän, eikä toteutustavan tarvitse olla aina suuri erillinen huone, jossa virtuaalitodellisuudessa toimitaan koko kehoa aktiivisesti hyödyntäen. Yksinkertaisimmat lasit, joihin asetetaan näyttölaitteeksi puhelin, maksavat vain muutamia euroja. Käyttötilannetta ennen on kuitenkin luotava ympäristö, joka tuo omat haasteensa.

VR-teknologian vaativin haaste on brändiä tukevan kiinnostavan ympäristön luominen. Sekä fyysinen käyttöympäristö että itse virtuaalitodellisuus tarvitsevat oikein toimiakseen merkittäviä ajallisia ja rahallisia investointeja sekä joskus myös eettisiä pohdintoja.

Esimerkki: Korkeasaari loi virtuaalikokemuksen, jossa asiakas tutustui taiwaninrottakäärmeeseen

Mitä on lisätty todellisuus (AR)?

Lisätty todellisuus eli AR (eng. Augmented Reality) liittää digitaalisesti koettavan maailman käyttäjän todelliseen ympäristöön. Se eroaa merkittävästi virtuaalitodellisuudesta, jossa luodaan erillinen keinotekoinen ympäristö. Lisätty todellisuus käyttää olemassa olevaa ympäristöä ja tuo sen päälle jotain uutta. Monessa perheessä tuttu käytännön esimerkki tästä on mobiilipeli Pokemon Go, jonka suorittaminen liittyy muun muassa todelliseen aikaan, sijaintiin ja sääennusteeseen.

AR-teknologian ei tarvitse kuitenkaan toimiakseen olla yhtä moniulotteinen kuin suositut mobiilipelit. Markkinoilla on jo tarjolla erilaisia päähän asettavia AR-laitteita, jotka tuovat näkö- ja kuulokokemuksiin jotain uutta todellisen ympäristön lisäksi. Nämä AR-kokemukset sisältävät usein myös mahdollisuuden kontrolloida tilannetta luoden markkinoijille paljon mahdollisuuksia kokea brändiä halutulla tavalla.

Yleensä AR-kokemus syntyy kuitenkin ilman laseja tai kuulokkeita – pelkkä älypuhelin riittää. Puhelimessa on tuolloin sovellus, joka kuvaa ympäristöä siten, että ympäristöön on sovelluksen avulla lisätty erillistä sisältöä vaikkapa kuvantunnistuksen tai todellisen sijainnin avulla. Sovelluksen näyttämä sisältö voi lisätä tilanteessa tietoa, tukea haluttua tarinankerrontaa tai tuoda hetkeen pelillisiä tai leikillisiä kokemuksia, joiden on tarkoitus viihdyttää ihmistä brändin parissa.

Minkälainen on 360-asteinen video?

360-asteisen videosisällön katsoja voi katsoa videota muuhunkin suuntaan kuin siihen, johon perinteinen kamera osoittaisi. Jos esimerkiksi eteenpäin kulkevan auton ohjaajan paikalta olisi tehty 360-asteinen video, voisi videon katsoja halutessaan vilkuilla maisemia kuskin omasta tai apukuskin ikkunasta, tai jos autossa sattuisi olemaan kattoikkunakin, voisi videota katsoessa vilkaista ylhäältä myös kuvauspäivän sään.

360-asteinen video kuvataan erikoiskameralla, joka kuvaa kameran ympäristöä joka puolelta. Video on usein suoraviivainen, ja sitä voi katsoa pyörittämällä kuvaa tietokoneen ruudulla hiiren avulla tai puhelimella käytettäessä liikuttamalla puhelinta eri suuntiin. 360-asteisia videoita voidaan katsoa joskus myös VR-laseilla. Usein kokemusta on monipuolistettu kohdentamalla myös ääni- ja valo-ominaisuuksia katselusuunnan mukaisesti.

Esimerkki: Tutustu Soulissa sijaitsevaan vuoristorataan

Miten edistyneitä teknologioita hyödynnetään markkinoinnissa?

VR-, AR- ja 360-videoteknologioilla voidaan:

  • Esitellä tuotteinen ominaisuuksia ja toimintoja
  • Viestiä brändin missiota myymälässä
  • Ympäröidä asiakkaat brändätyllä ympäristölle, jossa he saavat viihdyttävän kokemuksen
  • Tarjota kuluttajille palkitsevaa lisätietoa päätöksentekoon
  • Lisätä uusia ulottuvuuksia perinteiseen printti- ja videomainontaan

Tutustu erilaisiin case-esimerkkeihin