Case: Arbonaut kertoi ohjelmistojensa käytöstä kumppaneiden avulla

Yritykset, jotka auttavat toisia yrityksiä parantamaan toimintojaan, haluavat usein konkretisoida sitä, mitä asiakkaat voivat saada aikaiseksi sen palveluilla. Tällainen haaste koskee myös joensuulaista Arbonautia.

Arbonaut Oy on maailmanlaajuisilla markkinoilla toimiva yritys, joka kehittää luonnonvara-alalla paikkatietoja hyödyntäviä ratkaisuita. Arbonautin ohjelmistot auttavat yrityksiä keräämään ja hyödyntämään etenkin metsiin liittyvää tietoa.

Arbonaut kokeili Karelian kanssa sitä, miten se voisi kertoa uudenlaisella visuaalisella tavalla sitä, miten sen palvelut auttavat yrityksiä. Yhteistyötä lähdettiin tekemään 360-kuvauksen kautta, sillä metsässä tapahtuvan konkreettisen toiminnan kuvaamisen nähtiin toimivan erityisen hyvin luontoympäristössä. Koska kyse on ohjelmistopalveluista, jota käyttävät yritykset ympäri maailmaa, koettiin merkittäväksi, että Arbonautin palveluita käyttävät yritykset pääsevät ääneen. Arbonaut löysikin nopeasti kaksi sen asiakasyritystä, jotka kertoivat mielellään onnistumisistaan Arbonautin ohjelmistojen kanssa.

Mukaan lähtivät aktiivisesta kehittämisotteestaan paikallisesti tunnetut Metsäpalvelu Turunen Oy ja Enon Energia Osuuskunta, jotka ovat myös Karelia-ammattikorkeakoulun avainkumppaneita. Arbonaut-tavoitteli yhteisellä ponnistelulla sisältöjä vientimarkkinointinsa tueksi, kun taas pienempien kumppaneiden näkökulmasta toteutus konkretisoi yritysten työtä ja vei sen kansainvälisten asiakkaiden näkyviin kumppaninsa kautta. Näkyvyys Arbonautin kumppaneina on arvokasta, sillä Arbonaut on palkittu muun muassa Pohjois-Karjalan kansainvälistymispalkinnolla vuonna 2019 yrityksen oltua kansainvälisyyden suunnannäyttäjä Pohjois-Karjalassa jo 1990-luvulta alkaen.

Kokonaisuudesta syntyi kolmea yritystä hyödyntävä markkinointitoteutus, jonka Arbonaut julkaisi verkkosivuston aloitusnäkymässä. Toteutuksessa tutustuttiin Arbonautiin yrityksenä sekä siihen, miten sen asiakasyritykset tarvitsevat Arbonautin tuottamia palveluita.

Yritys: Arbonaut Oy

Arbonaut Oy on joensuulainen metsäalan tietojärjestelmiä tuottava yritys, joka on tunnettu kotiseudullaan myös siitä, että se on työllistänyt kymmeniä kansainvälisiä korkeakoulutettuja metsätieteen, maantieteen, tietojenkäsittelyn ja matematiikan alojen osaajia. Arbonaut toimittaa metsätietojärjestelmiä globaalisti. Sen järjestelmiä käytetään useissa kehittyvissä maissa muun muassa hiilinielumittauksiin, jotka edistävät ilmaston eteen tehtävää työtä.

WWW: www.arbonaut.com

Facebook facebook.com/arbonaut

LinkedIn: linkedin.com/company/arbonaut-ltd

Twitter: @Arbonaut_Ltd

Youtube Arbonaut

Kuvaukset aloitettiin Arbonautin toimistolla. Kuva: Flycam Oy

Mitä teimme Arbonautin, Enon Energian ja Metsäpalvelu Turusen kanssa?

Flycam Oy:n kanssa tehty 360-toteutus koostuu viidestä 360-asteisesta valokuvasta, joihin on lisätty erilaista Arbonautin markkinointiviestintää tukevaa video-, teksti- ja kuvasisältöä. Aloituskuva on kuvattu Arbonautin toimipisteen äärellä ilmasta. Aloituskuvasta voi siirtyä kolmeen maastokohteeseen tai yrityksen toimistotiloihin.

Joensuun kantakaupungin kupeessa sijaitsevan Höytiäisen kanavan suiston kuvan yhteydessä on kerrottu ympäristön suojeluun liittyvistä näkökulmista, kuten suojeltavien alueiden ja luonnon monimuotoisuuden hallinnoinnista. Toisessa metsäkohteista Metsäpalvelu Turusen operaatioesimies Mikael Koivunen kertoo siitä, miten yritys hyödyntää Arbonautin ProMS-ohjelmistoa yrityksen jokapäiväisessä arjessa. Referenssivideolla Koivunen tuo esiin myös palvelun käytön Enon Energia Osuuskunnassa. Koivunen toimii myös Enon Energian hakepuun ostomiehenä.

Samassa kohteessa Arbonaut viestii myös siitä, miten sen palvelut auttavat muutoin yritysten arjessa metsäresurssin ylläpitämisessä. Toisessa metsäkohteessa kuvataan sitä, miten Arbonaut tukee metsänkäytön mahdollisuuksien selvittämistä ja riskien pienentämistä.

Höytiäisen kanavan suiston avulla visualisoitiin erilaisten suojeltavien alueiden hallinnointia. Kuva: Flycam Oy

Kuvaukset toteutettiin kauniina kesäpäivänä, mikä tuotti laadukasta visuaalista sisältöä. FlyCam Oy kuvasi kohteissa suunniteltuaan sisällöt yhdessä Arbonautin markkinointiviestinnän sisällöistä vastaavien henkilöiden kanssa. Saman kuvauspäivän aikana kuvattiin yrityksen henkilökuntaa yhteiskuviin, joita hyödynnettiin 360-toteutuksessa, joten koko toteutuksesta saatiin yhden 360-toteutuksen lisäksi myös kuvia ja videoita muuhun markkinointiviestintään. Kuvauspäivänä tapahtumat dokumentoitiin, ja tuotannosta kerrottiin Arbonautin ja Digi2Market-hankkeen sosiaalisen media.

Karelian näkökulmasta Arbonautin ja Flycamin toteutus syntyi mallikkaasti, sillä Arbonautin sitoutuminen sisällön tuottamiseen yhdessä Flycamin kanssa oli esimerkillistä. Projekti oli sujuva ja sen etenemisestä saatiin myös mielenkiintoista sosiaalisen median sisältöä.

Kolmen yrityksen yhteistyöstä luotiin päätoteutuksen lisäksi kevyemmät yhden 360-kuvan toteutukset Metsäpalvelu Turuselle ja Enon Energialle. Toteutukset on katsottavissa alla olevista linkeistä.

Tutustu toteutuksiin:

Arbonaut, (Arbonautin verkkosivuilla, käyty 10.2.2022)

Enon Energia

Metsäpalvelu Turunen