Yhteystiedot

Mikä on Digi2Market-hanke?

Digi2Market-hanke kehittää innovatiivisia, immersiivistä digitaalista teknologiaa hyödyntäviä työkaluja pk-yritysten markkinointitarpeisiin. Hankkeeseen osallistuvat kohdeyritykset ovat uusiutuvia luonnonvaroja hyödyntäviä ja jatkojalostavia sektoreita, mutta hankkeen opit ovat toki muidenkin alojen hyödynnettävissä.

Hankkeen aikana koostamme erilaisia työkaluja myyntiin ja markkinointiin, kuten ohjeet uusien teknologioiden hyödyntämiseen ja tietopankin kestävään kehitykseen liittyvistä standardeista ja laatukriteereistä. Hankkeessa autetaan yhteensä 50 yritystä käyttämään immersiivisiä teknologioita, kuten AR- ja VR-ratkaisuita markkinoinnissaan.

Voit perehtyä hankkeeseen yksityiskohtaisemmin täällä.

Yhteystiedot:

Marja-Liisa Ruotsalainen, projektipäällikkö
puh. 050 597 0882
etunimi.sukunimi(at)karelia.fi

Risto Salminen, projektiasiantuntija
puh. 050 568 9891
etunimi.sukunimi(at)karelia.fi

Projektin kansainvälinen sivusto: http://digi2market.interreg-npa.eu/

Hankkeen sivustolla julkaistavien artikkeleiden toimituskunnan muodostavat Marja-Liisa Ruotsalainen ja Karelia-ammattikorkeakoulun tietoasiantuntija Kaisa Varis.