Case: Kun asiakkaat eivät voineet vierailla Waratahin tehtaalla, tarvittiin avuksi virtuaalinen tehdaskierros

Yrityksissä ympäri maailmaa on mietitty ratkaisuita pandemia-ajan pakottamien rajoitusten vuoksi. Asiakassuhteiden näkökulmasta ongelmatilanteet ovat liittyneet erityisesti fyysisten tapaamisten puuttumiseen.

Waratah OM Oy valmistaa Joensuussa ja Tampereella metsäkoneiden harvesteripäitä, joilla on maailmanalaajuiset markkinat. Yrityksen markkinointiin tarvittiin uusia viestintäkeinoja, kun pandemian myötä se ei päässyt esittelemään tuotteitaan messutapahtumissa, saati omissa tiloissaan.

Waratah hyödyntää esittelyssä myös alan lehtimainontaa, erilaisia tilaisuuksia ja sosiaalista mediaa etenkin Facebookin ja Youtuben videoiden avulla. Jotta esittely onnistuisi paremmin myös aikoina, jolloin edes tuotantotiloihin ei voi kutsua vieraita, päätettiin Waratahin kanssa tehdä yhteistyössä tuotantotilojen virtuaalikierros. Virtuaalikierroksen tarkoituksena oli korostaa Waratahin laadukasta työtä, joka kertoo, siitä, miten se on huomioinut asioita eri vaiheessa aina tuotantoprosessin keräilyvaiheesta valmistettujen tuotteiden koekäyttöön.

Waratah on kansainvälisenä toimijana tuottanut erilaisia markkinointiviestinnän sisältöjä ympäri maailmaa, mutta Suomen toimijat halusivat lisätä omaa osaamista ja kokemusta uudenlaisen markkinointiviestinnän hyödyntämisessä. Kun olemassa oli todellinen tarve esittelevälle markkinointiviestinnälle, nähtiin virtuaalikierros erittäin toteuttamiskelpoisena ratkaisuvaihtoehtona.

Yritys: Waratah OM Oy

Waratah OM Oy on Outokummun Metalli Oyn ja John Deere Forestry Oyn omistama yhtiö, joka suunnittelee ja valmistaa metsäkoneiden harvesteripäitä ja mittalaitteita. Outokummun Metallin tehtaassa harvesteripäiden rungot tehdään mekaanisesti valmiiksi. Toiminta sisältää hitsauksen, koneistuksen, maalauksen ja kokoonpanon. Outokummun Metalli on valmistanut harvesteripäitä vuodesta 1984 alkaen ja se on ollut edelläkävijä koneellisessa metsänkorjuussa. Waratah OM Oy vastaa harvesteripäiden tuotekehityksestä ja tuotetuesta. Waratah OM:n tehtaassa tehdään loppukokoonpano sisältäen sähkö- ja hydrauliasennukset sekä koeajon. Yrityksen tuotteita käytetään metsäkonejätti John Deeren yhden tuotekategorian harvestereissa John Deeren nimissä. Lukuisissa muiden valmistajien metsäkoneissa tuotetta markkinoidaan Waratahin tuotemerkillä. Waratah toimii Joensuussa ja Tampereella, ja sillä on noin 50 työntekijää.

WWW: www.waratah.com

Facebook: facebook.com/WaratahForestry

Youtube: Waratah Attachments

Virtuaalikierros alkaa hitsauksessa tarvittavien komponenttien keräilyllä Outokummun Metallin tehtaassa.

Mitä teimme Waratahin kanssa?

Waratahin Joensuun tehdasta esittelevä virtuaalikierros syntyi yhdessä Karelia-ammattikorkeakoulun median opiskelijoiden kanssa. Waratah ja opiskelijat suunnittelivat sisällöt Thinglinkillä tehtävään toteutukseen, joka on upotettavissa verkkosivuille tai jaettavissa linkkinä sellaisenaan. Toteutuksessa esitellään valmistukseen ja kokoonpanoon liittyviä faktoja sekä tehtaan toimintaympäristöä. Virtuaalikierroksella on hyödynnetty myös tilanteissa kuuluvaa taustaääntä, mikä lisää immersion tunnetta.

Kierroksen aikana edetään prosessissa vaihe vaiheelta eteenpäin kuvaten samalla toimintoja virtuaalikierrokseen lisättyjen valokuvien ja tekstien avulla. Edetessä on helppoa tutustua eri vaiheisiin omaan tahtiin ja valitsemassaan järjestyksessä, mutta virtuaalikierros vie osallistujan myös luontevasti eteenpäin, jolloin valmistukseen liittyvät asiat tapahtuvat järjestyksessä.

Opiskelijaprojektia ohjannut lehtori Pilvi Dufva kertoi, että yhteistyö Waratahin kanssa oli erinomaista, sillä opiskelijat saivat Waratahilta avoimesti tietoa ja hyviä kuvausmahdollisuuksia. Ennen varsinaisia kuvauksia opiskelijoilla oli luottamus siihen, että 360-kuvaus sekä tavanomaisempi valokuvaus onnistuvat hyvin saatujen ohjeistusten puitteissa, mikä on tärkeää, kun kuvauskohteena on teollisuuden tehdas, jossa on pidettävä huolta läsnäolijoiden turvallisuudesta. Toteutuksesta on nähtävissä, että eri tilat ovat valaistukseltaan erilaisia, mikä vaikuttaa jonkin verran siihen, kuinka tilanteet on saatu tallennettua.

Toteutuksen sanavalinnat ovat sellaisia, että kohdeyleisö, metsäteollisuudessa työtä tekevät sekä erityisesti metsäkoneurakoitsijoiden edustajat, ymmärtävät asiat hyvin riippumatta siitä, ovatko he säännöllisesti valmistuksen kanssa tekemisissä olevia asiantuntijoita tai harvemmin teknisten yksityiskohtien kanssa tekemisissä olevia muita työntekijöitä sekä yleisemmin metsäteollisuudessa työskenteleviä ihmisiä.

Avoimesti kuvatut prosessit viestivät laadusta, ja valittu viestinnän sävy korostaa, että erilaiset kohdeyleisöt kokevat viestinnän sopivan asiantuntevana mutta myös helposti ymmärrettävänä.

Tutustu toteutukseen alla tai koko ruudulle aukeavasta linkistä https://www.thinglink.com/card/1502568326549733379