Uutta markkinointiosaamista kestävään liiketoimintaan

Karelia kutsuu yrityksiä mukaan innovatiivisten, digitaalista teknologiaa hyödyntävien työkalujen kehittämistyöhön Digi2Market-hankkeeseen. Edistämme pk-yritysten markkinointia immersiivisen teknologioiden ja tarinankerronnan keinoin.

Päivitetty 6.9.2021: Olemme aloittaneet tältä erää viimeiset yritysprojektit tämän hankkeen puitteissa, mutta mikäli olette kiinnostuneet oheisesta toiminnasta, kannattaa ottaa yhteyttä projektin henkilökuntaan, sillä vastaavaa toimintaa sisältyy myös muihin Karelian hankkeisiin ja hankesuunnitelmiin.

Mitä yritykset saavat?

 • Tukea kestävän kehityksen arvojen mukaiseen liiketoiminnan kehittämiseen
 • Ymmärrystä kestävän liiketoiminnan hyödyntämiseen yrityksen, tuotteen tai palvelun arvon lisääjänä ja lähteenä markkinan kasvulle
 • Kasvua yrityksen markkinointiosaamiseen tarinankerronnan keinoin
 • Kokeiluja AR- ja VR-teknologioiden hyödyntämiseen yrityksen markkinointiviestinnässä
 • Mahdollisuuksia kansainvälisiin kontakteihin ja verkostoihin, esimerkkejä kehityspoluista erilaisissa yrityksissä

Minkälaiset yritykset sopivat mukaan?

 • Rohkeat ja uteliaat pk-yritykset, joilla on halu ja valmius kestävän kehityksen arvojen mukaisesti kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa ja sähköistä markkinointia uusia viestinnän teknologioita hyödyntämällä
 • Markkinoinnin, viestinnän ja virtuaaliteknologian asiantuntijayritykset
 • Yritysten soveltuvuus ja osallistumismahdollisuudet arvioidaan tarkemmin tapauskohtaisesti.
 • Yritysten kotipaikan tulee olla NPA-rahoitusohjelman toiminta-alueella (Suomessa Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Keski-Pohjanmaan maakunnat).

Hankkeen kehityspalvelu on yrityksille maksutonta, mutta kehitystyö, jonka arvo yritystä kohden on noin 3000–5000 euroa, edellyttää sitoutumista yhteisiin tapaamisiin ja tiedonvaihtoon. Kehitystyön tulokset ovat julkisia.

Mitä yritysten kanssa tehdään?

Valittujen yritysten kanssa tehdään seuraavia asioita:

 1. Ympäristökatselmus yrityksessä ja ympäristömerkkien tunnistaminen
 2. Yrityksen liiketoimintamallin tulkinta kestävän kehityksen näkökulmasta
 3. Yrityksen markkinointiviestinnän kehittäminen edellisten perusteella
 4. AR/VR/360-teknologioiden kokeilu markkinointiviestinnässä ja sen vaikuttavuuden seuranta.