Case: Enerke halusi viestiä 360-videoiden avulla vastuullisuudestaan

Sähköverkkoja suunnitteleva, rakentava ja ylläpitävä Enerke halusi vahvistaa markkinoinnissa tavoitekuvaansa avoimena, luotettavana ja vastuullisena kumppanina, mikä on tärkeää etenkin Enerken asiakkuuksien ja aliurakoitsijaverkoston kannalta. Tämän vuoksi viestinnässä tulisi käydä ilmi, että Enerke on toimija, joka huolehtii työturvallisuudesta, kunnioittaa työskennellessään luontoa, kierrättää jätteet oikeaoppisesti, tekee laadukasta jälkeä ja pyrkii toiminnassaan vähentämään hiilidioksidipäästöjä mahdollisuuksien mukaan.

Kun Enerkelle ja Digi2Market-hankkeelle tarjoutui mahdollisuus yhteistyöhön, nähtiin hyvänä, että edellä mainitut asiat voisivat olla kerrottavissa rauhallisissa 360-kuvissa tai videoissa siten, että tilanteisiin liitettäisiin kuva-, video- ja tekstimuotoisia lisäsisältöjä. Enerken markkinointiviestinnän tärkein lupaus on se, että Enerke tekee sen mitä on luvattu huomioiden ympäristöasiat niin, ettei asiakkaan tarvitse murehtia siitä, hoituuko työt sovitusti ja yhteiset arvot huomioiden.

Sisältöjä luotiin yhdessä Karelian energia- ja ympäristötekniikan opiskelijoiden kanssa. Kolme opiskelijaa toteutti Enerkelle ympäristökatselmuksen samaan aikaan, kun Enerke oli hakemassa ISO14001-ympäristösertifikaattia. Vuoden 2021 aikana Enerke seisoi yhä tanakammin aikomustensa takana ja hankki lisäksi ISO9001-laadunhallintajärjestelmän ja ISO45001-työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän sertifikaatit.

Yritys: Enerke

Pohjois-Karjalan Sähkön täysin omistama Enerke Oy sijaitsee Kontiolahdella, ja se tarjoaa sähkönjakelujärjestelmien palveluita Suomessa. Palveluvalikoimaan kuuluvat sekä isot projektikokonaisuudet että pienemmät urakat. Paikallisesti Enerke on tunnettu siitä, että se pitää monen pohjoiskarjalaisen sähköverkon toiminnassa. Vuonna 2020 Enerkellä oli 234 työntekijää.

WWW: www.enerke.fi

Facebook: facebook.com/enerkeoy

LinkedIn: linkedin.com/company/enerke-oy

Mitä teimme Enerken kanssa?

Iso osa Enerken käytännön työstä tapahtuu metsäkohteissa, ja yrityksessä oli ennen yhteistyötä jo ajateltu, että se voisi hyödyntää 360-kuvausta, jotta kohteissa toimittaisiin oikein ja turvallisesti. Siksi Enerke halusi hyödyntää 360-kuvausta. Karelian ja Enerken kumppaniksi valikoitui kuopiolainen 3D Talo Oy, jolla on vuosien kokemus teollisuusyritysten kanssa tehdyistä keinotekoisista ja valokuvien ja videoiden kautta rakennetuista virtuaaliympäristöistä.

Sisällössä keskityttiin Kontiolahdella sijainneeseen sähköverkkotyömaahan. Kuvaus tehtiin eri kohteissa lähellä toisiaan, jotta tilanteeseen saatiin tuotua erilaisia viestintään sopivia asioita, kuten kierrätys, työmaata ympäröivän luonnon huomiointi ja turvallinen työskentely. Toteutuksessa valittiin 360-kuvien sijaan video, jotta tilanteeseen saatiin elävyyttä. Se oli vaikuttavaa, joskin se laski toteutuksen kuvanlaatua. Ohi ajavat autot, työskentelevät ihmiset ja työajoneuvojen vilkkuvat valot olivat toimivia tehokeinoja.

Virtuaaliympäristön hotspoteista avautuu tietoa Enerken toiminnasta.

Toteutus oli rauhallinen ja selkeä. Sisältönä viestittiin vastuulliseen toimintaan liittyviä asioita. Yhteistyökumppani, Enerken ympäristö- ja turvallisuuspäällikkö Perttu Rytivaara, jakoi auliisti olennaisia tietoja ympäristökatselmuksen toteuttaneille opiskelijoille. Ympäristökatselmus vahvisti Enerken näkemystä siitä, että he ovat keskittyneet toiminnassaan oikeisiin näkökulmiin, ja että kehityssuunta niiden huomioimisessa on oikea.

Opiskelijat näkivät, että Enerke on hoitanut ympäristöasiat pääsääntöisesti erittäin hyvin. He havaitsivat, että yrityksessä on jo aiemmin otettu käyttöön ympäristöjohtamiskäytäntöjä ja huolehdittu ympäristöasioista. Opiskelijat korostivat, että koska yrityksen ympäristöjohtoryhmä käy läpi toiminnassa huomattuja ympäristönäkökohtia, on Enerkellä selkeästi halua käydä säännöllisesti avointa keskustelua organisaation sisäisistä ympäristöasioista ja niiden kehittämisestä.

Voit tutustua toteutukseen oheisesta linkistä:

digi2market.karelia.fi/vr3

Karelian näkökulmasta oli tärkeää, että kohdeyritys löysi keinon viestiä aidossa ympäristössä ympäristönäkökulmia. Toteutus oli myös ensimmäinen Karelian toteutus, joka perustui 360-videoihin. Digi2Market-hankkeen kansainväliset kumppanit olivat aiemmin toteuttaneet 360-videota hyödyntäviä markkinointitoteutuksia, mutta Karelialle kokemus oli ensimmäinen.

Kokemuksesta tuli merkittävää oppia. 360-asteisen videon hyödyntäminen vaatii suuret hyödyt, sillä sen kuvanlaatu ja toimintavarmuus on selkeästi kuvia heikompaa, joten useimmiten on parempi vaihtoehto tyytyä korkeampilaatuiseen pysähtyneeseen kuvaan.