Case: Spices Chef – AR-toteutuksia pakkauksiin, julisteisiin ja sosiaaliseen mediaan

Karelia teki keväällä 2020 lisätyn todellisuuden toteutuksen yhdessä kontiolahtelaisen luomuelintarvikeyritys Spices Chefin kanssa. Digi2Market-hankkeen ja Spices Chefin yhteistyö alkoi syksyllä 2019, ja sen tavoitteena oli kehittää Spices Chefin markkinointia VR- tai AR-teknologialla. Syksyn ja kevään aikana Spices Chef on saanut auki lisää myymälöiden ovia, mikä on tuonut tervetullutta painetta markkinointiin. Keväällä Spices Chef sai käyttöönsä lukuisia erilaisia AR-toteutuksia, joita opiskelijoiden käsissä oli syntynyt.

Alla voit tutustua, kuinka Spices Chefin ja hankkeen yhteystyö sujui, ja minkälaisia AR-toteutuksia lopulta nähtiin.

Yrityksille yhteistyö hankkeen kanssa on maksutonta. Artikkelin lopusta löydät tietoa hankkeeseen osallistumisesta.

Yritys: Spices Chef Oy

Spices Chef on luomuelintarvikkeisiin erikoistunut yritys ja brändi, joka valmistaa tuotteensa Kontiolahdella. Yrityksen tuotteet on valmistettu kestävän kehityksen arvoihin sitoutuen. Spices Chefin tuotteita on myynnissä kaupoissa ympäri Suomen ja yrityksen verkkokaupassa, joka toimittaa tuotteita lähes koko Eurooppaan.

Verkkosivut: spiceschef.bio
Facebook: facebook.com/spicescheforganic
Instagram: @spiceschef

Mitä teimme Spices Chefin kanssa?

Syksyllä 2019 Spices Chefin yrittäjä Pramod Jayaprakash ilmoitti kiinnostuksestaan immersiivisiin markkinointitoteutuksiin, joita Digi2Market-hanke tekee yritysten kanssa. Tavoitteena oli löytää jonkinlaisia AR- tai VR-toteutuksia, jotka auttaisivat yritystä markkinoimaan tuotteitaan kilpailijoista erottuvilla tavoilla. Syksyn keskusteluissa kävi ilmi, että Spices Chefin toiveissa oli markkinointitoteutus, jota se voisi itse jalostaa myöhemmin esimerkiksi tuotevalikoiman kasvaessa. Tapaamisten myötä käsillä olevan markkinointiviestinnän mahdollinen tavoite alkoi valjeta yhteisesti sekä opiskelijoille, projektihenkilöstölle että yrittäjälle. Sen myötä oli mahdollista laatia askelmerkit itse toteutusta varten.

Fokus päätettiin laittaa AR-toteutukseen, sillä Spices Chef on panostanut pakkauksiinsa sekä visuaalisesti että materiaalin puolesta. Se myös sopi erinomaisesti toteutukset tehneiden opiskelijoiden opintosuunnitelmaan. Toteutusvaihe lähti liikkeelle tammikuussa projektiasiantuntija Risto Salmisen opastettua opiskelijat tarinankerrontaan Spices Chefin tapauksen kautta. Tämän jälkeen liiketalouden opiskelijat suunnittelivat mahdollisia tarinoita, joista kahdeksan median opiskelijaa jalosti kuusi toteutukseen asti päätynyttä ratkaisua tavattuaan ja keskusteltuaan Spices Chefin yrittäjän kanssa.

Opiskelijatöiden tuloksena oli julisteita, pöytäesite ja interaktiivisia koodeja, joiden sisällöt ovat hyödynnettävissä myös sosiaalisessa mediassa. Ensimmäisen julisteen interaktiivisen sisällön tarkoitus oli tutustuttaa ihmiset brändiin. Julisteeseen liitettiin pyöreä koodi, joka avautuu Zappar-sovelluksella koodia kuvattaessa. (Kaikki esimerkkien koodit on avattavissa.)

Toinen juliste antoi tietoa tuotteesta ja pakkauksesta.

Yksi opiskelijoiden toteutus liitti maustemyllyyn tarran, joka avasi toiminnon. Tuo tarra ja sen koodi ovat hyödynnettävissä monipuolisesti vaikkapa sosiaalisessa mediassa tai fyysisissä pakkauksissa.

Hedelmäsoseita varten opiskelijat tekivät yhden yhteisen koodista avautuvan sisällön kaikille kolmelle julisteille.

Mielenkiintoinen ja monikäyttöinen oli myös toteutus, jossa koodista avautui sarjakuvastrippi. Pilkottaessa strippi yksittäisiin ruutuihin sarjakuva on hyödynnettävissä esimerkiksi Instagramissa erittäin hyvin.

Sarjakuvaa varten tehtiin QR-koodi ja Zappar-koodi.

Mitä tekemisestä opittiin?

Yhteistyön tuloksena oli useita korkealaatuisia markkinointiviestinnän materiaaleja, jotka kytkettiin tuotteeseen AR-teknologialla. Toteutukset asettuivat yleisesti hyvin Spices Chefin visuaalisen brändin rinnalle, ja koska brändi on suhteellisen nuori, oli opiskelijoilla mahdollisuus ehdottaa toteutuksia ilman erityisen tiukkoja visuaalisia rajoituksia.

Opiskelijoiden toteutukset esiteltiin yrittäjälle toukokuussa. Samaan aikaan Spices Chef oli juuri aktivoitunut digitaalisessa markkinoinnissa. Rinnakkain tapahtuneet edistysaskeleet eivät sopineet yhteen täysin kitkattomasti, mutta Spices Chef oli ehdottoman halukas hyödyntämään kaikkia projektityön toteutuksia, vaikka aktivoitunut digitaalinen markkinointi olikin jokseenkin erilaista. Spices Chef lupasi opiskelijoille myös pääsyn julkaisukanaviensa analytiikkapalveluun, jotta aineistoja hyödynnettäessä myös niiden käyttöä voitaisiin seurata. Aineistoja ei ole vielä julkaistu (28.5.2020), joten tietoa metriikasta ei ole vielä saatavilla.

Yhteistyön alussa Spices Chef toivoi saavansa käyttöönsä materiaalia, jota se voisi hyödyntää jatkossa myös itse muokkaamalla sitä esimerkiksi tuoteperheen laajentuessa. Koska Spices Chef on elintarvikealan yritys, jonka markkinoinnissa pakkauksella ja kestävillä arvoilla on suuri merkitys, oli AR-toteutuksiin päätyminen selvä ykkösvaihto myös opiskelijoiden opintosuunnitelmat huomioiden.

Ongelmalliseksi AR-toteutuksen teki se, että vain harva ihminen osaa muokata AR-toteutuksia. Toteutuksen pitkän ajan hyödyntämistä olisi jälkikäteen arvioituna voinut korostaa vielä enemmän, mutta niin monen tekijän puoltaessa AR-toteutusta sellaiseen olisi luultavasti päädytty siltikin. Lehtori Aarno Savolaisen opastama opiskelijaryhmä sai kuitenkin irrotettua toteutuksista elementtejä kuten Zappar-koodeja, joita voidaan käyttää myös muulla tapaa tulevaisuudessa.

Verrattaessa vuonna 2019 panimo Waahto Brewerylle tehtyyn AR-toteutukseen yhteistyö oli erilaista, sillä tuolloin panimon apuna oli markkinointitoimisto, joka auttoi suunnittelutyössä etenkin markkinointiviestinnän tavoitteiden ja tarinankerronnan saralla.