Opiskelijat tekivät syksyllä kymmeniä harjoitustöitä yrityksille

Karelian opiskelijat ovat auttaneet syksyllä 2020 erikokoisten harjoitustehtävien parissa kahdeksaa yritystä Digi2Marketin mahdollistaman yhteistyön puitteissa. Liiketalouden ja energia- ja ympäristötekniikan opiskelijat ovat esitelleet tai tulevat joulukuussa esittämään näkemyksiään yritysten markkinoinnista ja ympäristöasioista. Lisäksi median opiskelijat ovat tehneet kolmelle yritykselle näyttäviä 360-virtuaalikierroksia tai muita 360-toteutuksia.

Kirjoitimme opiskeijoiden kanssa syksyllä tehdystä yhteistyöstä kaksi artikkelia Karelian Vasu-julkaisuun. Mikko Hyttinen kirjoitti, miten TKIO-yhteistyö toimi markkinoinnin opiskelijoiden näkökulmasta.

Risto Salmisen artikkelissa puolestaan käsiteltiin opiskelijayhteistyötä siitä näkökulmasta, miten yritysyhteistyö nivoutui osaksi kolmen eri alan opiskeluita.

Lähteet:

Hyttinen, M. Toimivaa TKIO-yhteistyötä markkinoinnin opintojaksoilla. VASU 5/2020. https://vanha.karelia.fi/vasu/2020/11/12/toimivaa-tkio-yhteistyota-markkinoinnin-opintojaksoilla/ Viitattu 7.12.2020.

Salminen, R. Median, liiketalouden ja energia- ja ympäristötekniikan kurssit Digi2Marketin kumppaneina. VASU 7/2020. https://vanha.karelia.fi/vasu/2020/11/12/median-liiketalouden-ja-energia-ja-ymparistotekniikan-kurssit-digi2marketin-kumppaneina/ Viitattu 7.12.2020.