Case: TopGoaling – uudet palvelut esiin nokkelalla 360-kuvalla

Yksi kesällä 2020 mukaan valituista Digi2Marketin uusista kumppaniyrityksistä oli TopGoaling Oy. Uravalmennusta ja -suunnittelua tarjoava yritys halusi löytää uusia asiakkaita ja kasvattaa liikevaihtoa. Yritys on keskittynyt tähän mennessä yritysasiakkaisiin, mutta yrittäjä Tero Vornanen koki, että asiakkaita voisi löytyä myös kuluttaja-asiakkaista.

Karelia-ammattikorkeakoulun näkökulmasta TopGoalingin oli kiinnostava yritys, sillä Karelian opiskelijoilla oli mahdollisuus kehittyä auttamalla todellista yritystä sen tärkeän tavoitteen parissa. Digi2Marketin kautta yhteistyöhön saatiin mukaan liiketalouden sekä median opiskelijat, joiden kursseilla oli markkinointiviestintään ja lanseeraukseen sekä 360-kuvaukseen liittyviä tehtäviä.

Yrittäjän ja opiskelijoiden keskusteluista syntyi aiemmasta tarjonnasta täsmennettyjä, uusia tuotteita. Yrityksen eritysosaamisesta valittiin markkinoitavaksi erityisesti urheilijoille suunnatut uravalmennukset. Yhdelle kohderyhmälle konseptoitu malli on hyödynnettävissä myös jatkossa uusien kohderyhmien kanssa.

Urheilijoille suunnattu valmennus valittiin myös 360-toteutuksen sisällöksi. Toteutus on tehty julkaistavaksi yrityksen verkkosivustolla.

Alta voit lukea, kuinka yhteistyö sujui, ja minkälainen VR-toteutus lopulta nähtiin.

Yrityksille yhteistyö hankkeen kanssa on maksutonta. Artikkelin lopusta löydät tietoa hankkeeseen osallistumisesta.

Yritys: TopGoaling Oy

TopGoaling on kontiolahtelainen, vuonna 2018 perustettu yritys, joka tarjoaa ura-, esimies- ja henkilöstövalmennusta sekä konsultointia. Vuonna 2020 yrittäjä toimi yrityksen ainoana työntekijä. Yrittäjä kohtaa asiakkaitaan kasvotusten lähinnä Pohjois-Karjalassa ja Pohjois- ja Etelä-Savossa, mutta etenkin etänä asiakkaita on kohdattu muualtakin Suomesta. Etätyöskentely mahdollistaa myös ulkomailla sijaitsevien asiakkaiden kanssa toimimisen.

Verkkosivut: www.topgoaling.fi

Facebook: TopGoaling Oy

LinkedIn: Tero Vornanen

Twitter: Tero Vornanen

Mitä teimme TopGoalingin kanssa?

Alustavien keskusteluiden jälkeen päädyttiin tekemään yritykselle markkinointiviestintäsuunnitelman, uusien tuotteiden lanseerauskampanjoiden suunnitelmat sekä markkinoinnissa erottuva 360-kuvaus. Yrityksellä oli toki jo olemassa harkittuja markkinointiin liittyviä suunnitelmia, ja taustalla oli myös yhteistyötä joensuulaisen mainostoimiston kanssa. Tämän lisäksi opiskelijoiden tuomat näkökulmat markkinointiviestintään toivat yrittäjälle kuitenkin uusia ajatuksia, jotka liittyvät jatkossa osaksi yrityksen markkinointia.

Tero Vornanen on tehnyt uravalmennusta muun muassa yhdessä entisten ammattiurheilijoiden Oona Sormusen ja Samu Pitkäsen kanssa.

Yrittäjä Tero Vornanen tapasi syyskuussa median ja liiketalouden opiskelijoita jakaakseen tietoa yrityksistä ja vastatakseen kysymyksiin opiskelijoilta, jotka olivat tutustuneet ennalta yrityksen sosiaalisen median kanaviin ja verkkosivustoon. Keskusteluiden jälkeen opiskelijaryhmät suunnittelivat lanseerauskampanjat alanvaihtajille sekä urheilijoille, jotka ovat urallaan vaiheessa, jossa on jo suunnattava katse urheilun jälkeiseen aikaan. Jälkimmäiselle kohderyhmälle luotiin myös 360-kuvaa hyödyntävä markkinointitoteutus, joka viestii yrityksen toiminnasta kohderyhmälle olennaisia viestejä. Abstraktin asiantuntijuuden visuaalinen kuvaaminen oli mielenkiintoinen haaste.

Tässä ratkaisussa päädyttiin viestimään haluttu viesti nuorille urheilijoille. Viestin ydin on, että uravalmennus on ihmisläheistä ja ratkaisukeskeistä, ja että se antaa tukea epävarmuuksiin, jotka liittyvät uran muutoksiin, kuten ammattilaiseksi ryhtymiseen tai urheilu-uran päättymiseen. Uravalmennus antaa rauhan urheilla, kun tulevaisuutta varten on suunnitelmia, ja muutoksiin osaa varautua aiempaa paremmin.

360-toteutus on katsottavissa alta tai tästä linkistä Thinglink-palvelussa.

Karelian näkökulmasta oli mielenkiintoista, että 360-toteutuksessa saatiin hyödynnettyä myös toisenlaista kuin tiloja esittelevää viestiä. 360-toteutus välittää sen tunnelman, mitä uravalmennuksessa voi usein olla, ja toteutuksessa näkyvät entiset ammattiurheilijat toimivat kannustavina referensseinä potentiaalisille asiakkaille.