Case: Rantakylän Fysikaalinen Hoitolaitos – virtuaalikierroksella palvelut tutuksi

Digi2Marketin kumppaneiksi valittiin syyskuussa 2020 hyvinvointialan yrityksiä, jotka osallistuvat myös Karelian hallinnoimaan VaPa-hankkeeseen. Rantakylän Fysikaalinen Hoitolaitos Oy kaipasi tukea verkkokaupan lanseeraukseen saadakseen lisää asiakkaita ja pystyäkseen tarjoamaan asiakkaille aiempaa paremman mahdollisuuden sähköiseen asiointiin.

Tässä yhteistyössä Digi2Marketia kiinnosti etenkin verkkokaupan ja ajanvarausjärjestelmien kytkeminen osaksi 360-kuvin toteutettua virtuaalikierrosta. Se olikin lopulta helppo lisäominaisuus, kun yritys oli saanut julkaistua uuden verkkokauppansa aiemmin vuoden 2020 aikana.

Alta voit lukea, kuinka yhteystyö sujui, ja minkälainen VR-toteutus lopulta nähtiin.

Yrityksille yhteistyö hankkeen kanssa on maksutonta. Artikkelin lopusta löydät tietoa hankkeeseen osallistumisesta.

Yritys: Rantakylän Fysikaalinen Hoitolaitos Oy

Rantakylän Fysikaalinen Hoitolaitos on Joensuun Rantakylässä sijaitseva hyvinvointia edistäviä palveluita tarjoava yritys. Se työllistää tällä hetkellä kahdeksan henkilöä. Työntekijöistä kuusi toimii fysioterapeutteina ja kaksi toimintaterapeutteina. Yrityksen toimitusjohtajana toimii Sari Vänskä. Rantakylän Fysikaalinen Hoitolaitos tarjoaa laajasti erilaisia ihmisten hyvinvointia edistäviä palveluita, kuten erilaisia fysioterapia-, toimintaterapia-, ryhmäliikunta- ja hierontapalveluita.

Verkkosivut: rantakylanfyshoitolaitos.fi/
Facebook: facebook.com/rantakylanfyshoitolaitos  
Instagram: @rantakylanfyshoitolaitos  

Mitä teimme yrityksen kanssa?

Digi2Market-yhteistyössä Rantakylän Fysikaalinen Hoitolaitos toimi yhdessä Karelian liiketalouden ja median opiskelijoiden kanssa. Liiketalouden opiskelijat tekivät yritykselle markkinointiviestintäsuunnitelmaa, jota peilattiin yrityksen aiempaan markkinointiin. Lanseeraussuunnitelmat koskivat yrityksen tavoitteiden mukaisesti personal trainer -palveluita ja uutta verkkokauppaa. Opiskelijatöissä käytiin läpi yritykselle soveltuvia sosiaalisen median kanavia, niissä julkaisemista ja niiden avulla sopivien kohderyhmien tavoittamista.

Opiskelijat myös tekivät ehdotuksia markkinointikampanjasta, niiden sisällöistä ja toteutustavasta. Konkreettiset ehdotukset ja niiden perusteiksi koostetut kattavat analyysit yrityksen toiminnasta ja sen ympäristöstä jäävät yrityksen työkalupakkiin hyödynnettäväksi sopivalla hetkellä. Opiskelijat sovittivat myös koko lanseerausprosessin yrityksen verkkokaupan lanseeraukseen ja neuvoivat myös kuinka lanseerauksen onnistumista voi seurata muutoinkin kuin ilmeisimmän muuttujan eli kassavirran kautta.

Median opiskelijat hyödynsivät liiketalouden opiskelijoiden tekemää kartoitus- ja ideointityötä luodessaan 360-kuvauksen avulla virtuaalikierroksen Rantakylän Fysikaalisen Hoitolaitoksen ja sen kuntosalin VoimaGallerian tiloista ja palveluista. Fysioterapiapalveluiden tiloista on varattavissa myös yrityksen palveluvalikoimassa vapaana olevia aikoja 360-kuvaan kytketyn verkkosivun avulla.

Hoitohuoneen esittelyn yhteyteen lisättiin mahdollisuus ajanvaraukseen vaikka kesken virtuaalikierroksen.

Yhteistyö eteni reippaasti, sillä mukaan lähteneiden opiskelijoiden yritysyhteistyöhön liittyneet opinnot suoritettiin kuuden viikon aikana. Ensin opiskelijat vierailivat syyskuussa Rantakylässä yrityksen toimitiloissa. Sen jälkeen sovittiin kuvauspäivä 360-kuvien ottamista ja niihin liittyvien tiedon keräämistä varten. Lokakuussa lanseeraussuunnitelmat, markkinointiviestintäsuunnitelmat ja 360-toteutus esiteltiin yritykselle, minkä jälkeen sisältöjä säädettiin vielä viimeisen kerran yrityksen toiveiden mukaisesti.

Lopputuloksessa on ohjeistettu kattavasti VoimaGallerian tilojen omatoiminen käyttäminen. Fysikaalisen hoitolaitoksen puolen tilat on myös esitetty niin, että uudet asiakkaat ymmärtävät paremmin, minkälaisissa olosuhteissa ja ympäristössä palvelut järjestetään.

360-toteutus on katsottavissa alta.

Karelian näkökulmasta uutta oli erilaisten ulko- ja sisätilojen yhdisteleminen yhdeksi, linjakkaaksi toteutukseksi, jossa on hyödynnetty myös tavallisia valokuvia. Tilat, joissa yritykseltä ostettavat palvelut toteutuvat, on esillä avoimesti ja informatiivisesti. Etenkin verkkosivustojen näyttäminen 360-kuvan sisällä oli uusi oppi tässä yritysyhteistyössä.