Case: Tyytyväinen asiakas soveltui virtuaalikierroksen referenssiksi

Karelia-ammattikorkeakoulun Digi2Market-hankkeen tavoitteiden näkökulmasta on ollut tärkeää, että Karelia pääsee kokeilemaan erilaisia toteutuksia erilaisten kumppaneiden kanssa. Liikkeenjohdon konsultointia tekevä We Make It Rock Oy (WMIR) tavoitteli oppilaitosyhteistyöllä apua markkinointiviestinnän ydinviestin selkiyttämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen. Tässä WMIR sai tuekseen kaksi opiskelijaryhmää liiketalouden opintoalalta. Opiskelijayhteistyön lisäksi WMIR:n kanssa tehtiin 360-toteutus, virtuaalikierros, jossa hyödynnettiin ulkopuolista toteuttajaa, Flycam Oyta.

360-toteutuksen sisältö oli uudenlainen referenssi kohteesta, jossa WMIR oli toteuttanut monin tavoin kohdeyrityksen tuotantoprosessia parantavan layout-uudistuksen. Etenkin asiakaskohtaisesti räätälöitävien asiantuntijapalveluiden kohdalla hyvä referenssi osoittaa, että yritys on alallaan uskottava toimija, jolla on tyytyväisiä asiakkaita. Mikäli potentiaalinen asiakas voi samaistua yrityksen aiempaan, tyytyväiseen asiakkaaseen, lisää se referenssin tehoa merkittävästi.

We Make It Rockin tapauksessa referenssin lähteeksi valittiin Dream Circus Oy, joka on varkautelainen tekstiilialan yritys. Vaikka yritys ei välttämättä ole kaikkein tyypillisin WMIR:n asiakas, on yrityksen toimitiloissa tehty layout-muutos perusteluineen sellainen, että se kuvaa asioita, joita WMIR:n tarjoamalla kehitystyöllä voidaan parantaa.

Konsultointityössä konsultoinnista seuraavien konkreettisten vaikutusten osoittaminen referenssin avulla on erinomainen mahdollisuus markkinointiviestinnälle.

Yritys: We Make It Rock Oy

We Make It Rock Oy on vuonna 2019 perustettu yritys, jonka tarjoamat konsultointipalvelut liittyvät useimmiten operatiivisten toimintojen, kuten tuotannon, toimitusketjun, laadun ja turvallisuuden asiantuntijapalveluihin. WMIR auttaa asiakkaitaan hahmottamaan toiminnanohjausjärjestelmään liittyviä tarpeita ja toteutusratkaisuita. Koronavirustilanteen myötä WMIR on laajentanut toimintaansa myös kouluttamiseen. Yrityksen yrittäjänä toimii toimitusjohtaja Juha Kahelin.

Verkkosivut: www.wmir.fi
Facebook: facebook.com/wemakeitrockoy
Instagram: @wemakeitrockoy

Mitä teimme yrityksen kanssa?

Digi2Market-hankkeessa Karelian yhteistyö yritysten kanssa on sisältänyt neljänlaista toimintaa. Ensinnäkin liiketalouden opiskelijat ovat pohtineet yrityksen kanssa markkinointiin liittyviä näkökulmia ja yrityksen tunnistettuja haasteita. Energia- ja ympäristötekniikan opiskelijat ovat puolestaan keskustelleet yrityksen ympäristökatselmukseen liittyvistä asioista ja auttaneet löytämään sieltä kehityskohteita tai asioita, joista olisi hyvä viestiä potentiaalisille asiakkaille. Monesti näistä keskusteluista on syntynyt aineksia median opiskelijoille esimerkiksi 360-kuvausta tai AR-toteutusta varten. Kaikki opiskelijayhteistyöt ovat toki vaatineet, että yhteistyön ajankohta ja sen tavoitteet soveltuvat myös opiskelijoiden opintoihin aikataulullisesti ja vaatimustasollisesti.

WMIR:n kohdalla yhteistyössä ei paneuduttu yrityksen ympäristövaikutuksiin, sillä nuori konsulttiyritys, jonka toiminnan todelliset ympäristövaikutukset näkyvät vaikeasti mitattuna sen lukuisissa asiakasyrityksissä, ei itse ollut erityisen sopiva kohdeyritys ympäristökatselmuksiin perehtyville opiskelijoille. Tämän lisäksi myös median opiskelijat jäivät sivuun yhteistyöstä, koska aikataulut eivät soveltuneet opiskelijoiden lukujärjestykseen. Näin ollen WMIR teki töitä liiketalouden opiskelijoiden ja ulkopuolisen asiantuntijayrityksen, Flycam Oyn, kanssa.

Liiketalouden opiskelijoiden tehtäviin kuului muun muassa yrityksen ydinviestin selkeyttäminen. Lisäksi yrittäjän portfoliota tarkasteltiin kriittisesti, ja tehtiin ehdotus sen uudesta esittämisestä sekä sisällön että esitystavan näkökulmasta. Opiskelijat tekivät ydinviestiin ehdotuksia, jotka viestivät sitä, että toiminnanohjausta tehdään matalalla kynnyksellä, kivenkovalla osaamisella ja yhdessä yrityksen tarpeiden mukaisesti. Ehdotus sisälsi valmiita esite- ja esityspohjia sisältöineen sekä sloganeita, jotka viestivät haluttuja perusasioita, ydinviestejä.

Opiskelijat luonnostelivat erilaisia esitevaihtoehtoja, jotka olivat edelleen WMIR:n muokattavissa.

Markkinointiviestinnän suunnitelmat loivat pohjan myös 360-toteutuksen sisällölle. Samoja ydinviestejä toistetaan WMIR:n virtuaalikierroksen muotoon tehdyssä asiakasreferenssissä. WMIR:n yrittäjä Juha Kahelin sopi referenssien sisällöistä yhdessä Flycamin kanssa, mutta taustalla olivat opiskelijayhteistyön ydinviestit sekä potentiaalisia asiakkaita puhutteleva referenssi esimerkkinä siitä, miten yritysten tarpeiden kautta on luotu matalalla kynnyksellä ratkaisu, joka auttaa referenssiyritystä ottamaan askeleita haluttuun suuntaan.

Virtuaalikierrosreferenssi on katsottavissa oheisesta linkistä:

https://digi2market.karelia.fi/virtuaalikierros/

Karelian näkökulmasta oli erittäin mielenkiintoista nähdä, minkälainen referenssi voitaisiin laatia virtuaalikierroksen avulla. Lopputulos oli varsin onnistunut, sillä kierros kuvasi hyvin muutoksia ja niiden perusteita, ja toi esiin myös sen, että tuollaisesta personoidusta kehitystyöstä voivat hyötyä myös pienet ja keskisuuret yritykset.

Teksti: Risto Salminen