Case: Tervassalo halusi kertoa asiakkaille enemmän toiminnastaan virtuaalikierroksen avulla

Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat yritykset tavoittelevat usein asiakkaita sekä julkisen puolen hankinnoista vastaavien henkilöiden kautta ja samalla suoraan yksittäisistä ihmisistä. Kontiolahdella toimiva päihde- ja vieroituspalveluita tarjoava Tervassalon Päihdeklinikka Oy halusi kasvattaa markkina-asemaansa ja tavoittaa uusia asiakkaita. Karelian hallinnoimassa VaPa-hankkeessa mukana oleva yritys kiinnostui virtuaalikierroksesta, kun se halusi kertoa aiempaa enemmän julkisen puolen hankintoja päihdeklinikoilta tekeville ihmisille. Samalla esittelevä virtuaalikierros auttaisi myös kertomaan toiminnasta paremmin myös potentiaalisille kuluttaja-asiakkaille ja heidän lähimmäisilleen.

Yhteistyö Digi2Marketin kanssa antoi Tervassalolle mahdollisuuden saada yksittäisen markkinointiaineiston lisäksi apua myös siihen, miten yrityksen tunnettavuutta ja löydettävyyttä voisi parantaa, sillä yhteistyössä oli mukana Karelian median ja liiketalouden opiskelijoita.

Lähtötilanteessa Tervassalo halusi nousta paremmin esiin, kun esimerkiksi kuntien päihdehuoltopalveluiden hankinnasta vastaavat henkilöt etsivät potentiaalisia palveluiden tuottajia. Parannusta kaipaava tunnettuutta ehdotettiin petrattavan etenkin digitaalisen markkinoinnin ja täsmällisemmin hakukoneoptimoinnin keinoin. Jotta vaikutus ei jäisi vain yksittäisiin parannus- ja kampanjaehdotuksiin, koostivat opiskelijat Tervassalolle palvelunlanseerauksen teoriaa ja esittivät realistisia keinoja, kuinka yrityksen markkinointia voisi tehostaa ja parantaa myös yksityisille asiakkaille.

Markkinointiviestinnän sisällöissä tuli huomioida seitsemän yritykselle tärkeää arvoa, jotka ovat yksilöllisyys, vastuullisuus, rehellisyys, positiivisuus, tasa-arvoisuus, vapaaehtoisuus ja luottamuksellisuus. Kyseiset arvot ovat keskimäärin visuaalisesti hyvin abstrakteja, mutta viestien sisällöissä ja tunnelmassa edellä mainittuja arvoja on toki viestittävissä. Yksi opiskelijoiden haasteista olikin halutun ydinviestin tiivistäminen käsillä olleelle kohderyhmälle.

Alta voit lukea, kuinka yhteystyö sujui, ja minkälainen VR-toteutus lopulta nähtiin.

Yrityksille yhteistyö hankkeen kanssa on maksutonta. Artikkelin lopusta löydät tietoa hankkeeseen osallistumisesta.

Yritys: Tervassalon Päihdeklinikka Oy

Tervassalon Päihdeklinikka Oy tarjoaa päihde- ja vieroituspalveluita Kontiolahden Paiholassa. Päihdekuntoutus perustuu ratkaisukeskeiseen ja tieteeseen perustuvaan 12 askeleen ohjelmaan, joten asiakkuudet kestävät useita kuukausia. Yritys toimii kauniissa Paiholan ympäristössä, ja se hyödyntää mahdollisuuksien mukaan luontoa ja liikuntaa kuntoutuksen tukena.Tervassalon omistajuuksissa tapahtui vuonna 2019 muutoksia, kun kuntoutusyksikkö Miun Elämä Oy:n yrittäjät ostivat osan yrityksestä. Tästäkin johtuen Tervassalolla on ollut halukkuutta päivittää palveluidensa markkinointia.

Verkkosivut: www.tervassalo.fi
Facebook: facebook.com/tervassalo
Instagram: @tervassalonpaihdeklinikka

Mitä teimme Tervassalon Päihdeklinikka Oyn kanssa?

Syyskuussa opiskelijaryhmät kävivät tutustumassa Tervassalon tiloihin ja pääsivät hankkimaan tietoa yrityksestä Tervassalon markkinoinnista vastaavan Merja Helkamäen kanssa käydyistä keskusteluista.

Median opiskelijat loivat virtuaalikierroksen päihdeklinikan sisä- ja ulkotiloista. Kuvaukset päästiin tekemään syksyllä vielä kauniina kuvauspäivänä, joten myös ulkokuvaukset onnistuivat hyvin. Virtuaalikierroksella vierailtiin useassa sisä- ja ulkokohteessa, ja 360-kuviin liitettiin mukaan informatiivista tietoa päihdeklinikan toimintaperiaatteista ja yrityksessä vaikuttavista arvoista.

Virtuaalikierros on nähtävissä alta:

Koska Tervassalon toive virtuaalikierroksesta oli selkeä ja samalla Digi2Marketin tavoitteiden mukainen, median opiskelijat tekivät 360-toteutuksen tehden vain vähän yhteistyötä liiketalouden opiskelijoiden kanssa. Markkinointiviestinnän ja lanseerauksen kursseja suorittaneet opiskelijat keskittyivät edellä mainittuihin markkinointiviestintään liittyviin haasteisiin. Pulmien pariin pääsi kaksi opiskelijaryhmää, jotka keräsivät tietoa Helkamäeltä ja Tervassalon verkkosivuilta ja sosiaalisesta mediasta ja analysoivat näitä päätyen monipuolisiin ehdotuksiin markkinointiviestinnän parantamiseksi.

Opiskelijat käsittelivät markkinointiviestinnän ydinviestin selkeytystä, mahdollisia maksetun mainonnan kanavia, markkinointimateriaalien visuaalisen ilmeen ja yhtenäisen viestin huomioimista sekä digitaalista markkinointia monessa muodossaan. Erityisesti tähdättiin siihen, että verkkosivusto olisi hyvin hakukoneoptimoitu, ja sen sisältö olisi sellaista, että se keräisi tavoiteltuja kävijöitä ja parantaisi samalla näkyvyyttään hakukoneissa.

Opiskelijat tarjosivat näkökulmia myös Facebookin ja Instagramin hyödyntämiseen. Tervassalon Instagram-tililtä ei oltu julkaistu mitään kolmeen vuoteen, joten opiskelijat tarjosivat uusille omistajille ehdotuksia siitä, miten nämä tavoittaisivat 18‑30-vuotiaita asiakkaita Instagramin avulla.

Karelian näkökulmasta oli antoisaa olla mukana tuottamasta toistamiseen virtuaalikierrosta, joka sisälsi informatiivisen tiedon jakamista virtuaalikierroksen avulla. Vuonna 2019 tehty Karelia Golfin kenttien ja tilojen esittely auttoi Tervassalon virtuaalikierroksen toteuttamisessa siten, että tuotannossa käytetyt työkalut ja työvaiheet oli nyt helppoa tehdä sujuvasti, mikä auttaa Kareliaa kannustamaan yrityksiä virtuaalikierrosten toteuttamiseen, mikäli ne ovat merkityksellisiä yritysten markkinoinnin näkökulmasta.