Näkökulmia digitaalisten palvelujen kestävyyteen

Digitaaliset palvelut liittyvät keskeisesti arkipäivän elämään ja ovat suuressa määrin kulutustuotteita. Palvelujen kasvava käyttö tarkoittaa siten myös huomattavaa ympäristökuormitusta niiden koko elinkaaren ajalta, mukaan lukien suunnittelu, tuotanto, käyttö ja ylläpito.

Toisaalta digitaaliset palvelut ovat avainasemassa, kun ympäristökuormitusta arvioidaan, hallitaan ja vähennetään eri toimialoilla.

Informaatio- ja kommunikaatioteknologian kestävyyden edistämiseen on myös huomattavaa yhteiskunnallista painetta, sillä yhteinen tietoisuus vaikutusten laajuudesta ja kasvutrendistä on parantunut.

Sektori vastaa lähivuosina hiilijalanjäljeltään globaalia henkilöautoliikenteen kuormitusta. Kokonaiskuormitus on myös vahvasti kasvava, vaikka energiatehokkuutta on onnistuttu jatkuvasti parantamaan.

Kirjoittaja: Lasse Okkonen