Case: Dream Circus avasi ovensa verkkokaupan asiakkaille

Syksyllä 2020 Digi2Marketin yritysyhteistyössä oli mukana yrityksiä monilta eri aloilta. Varkautelainen vaatealan yritys Dream Circus oli mukana kahdessa roolissa. Yritys toimi kohteena, kun We Make It Rock Oy esitteli toteuttamaansa layout-muutosta. Dream Circus kiinnostui tässä yhteydessä virtuaalikierroksen mahdollisuudessa, sillä yritys halusi kertoa avoimemmin toiminnastaan kanta-asiakkailleen. Dream Circuksella ei ollut yhteistyön alkaessa myymälää, ja sen tuotteita sai vain verkkokaupasta.

Dream Circuksen kanssa työskenneltiin kolmella saralla. Energia- ja ympäristötekniikan opiskelijat tekivät yrityksen kanssa ympäristökatselmuksen ja suosituimman tuotteen elinkaarianalyysin. Markkinointiviestinnän suunnitelmallisuuteen yritys sai tukea liiketalouden opiskelijoilta. Lisäksi Digi2Market halusi oppia runsassisältöisestä virtuaalikierroksesta, joka luotiin Dream Circuksen tiloissa asiantuntijayritys 360 Finland Oyn kanssa.

Ympäristökatselmus ja elinkaarianalyysi vahvistivat Dream Circuksen näkemystä siitä, mihin asioihin vastuullisena yrityksenä heidän tulisi keskittyä, jotta he voisivat toimia entistäkin vastuullisemmin. Markkinoinnin suunnitelmallisuuteen saatiin käytäntöön sovellettavia ideoita. Virtuaalikierroksella puolestaan saatiin kerrottua yrityksen toiminnasta ja vastuullisuudesta uudella tavalla etenkin sellaisena aikana, jolloin asiakkaiden kohtaaminen on koronavirustilanteesta seuranneiden rajoitusten myötä rajoittunut.

Yritys:

Dream Circus on tekstiilialan yritys, joka toimii Varkaudesta käsin. Se on perustettu vuonna 2018. Yritys myy kankaita, vaatteita ja muita tekstiilejä. Dream Circuksen käynnistivät sisarukset Kati Kraemer ja Laura Kemppainen. Yrityksen merkittävin brändi on ehta by Dream Circus. Yritys haluaa viestiä tuotteillaan suomalaisuutta, alkuperäisyyttä, aitoutta, värikkyyttä, hauskuutta ja leikillistä, hyvää mieltä. Yrityksen toimitusjohtaja on Petra Ryymin.

Verkkosivut: www.dreamcircus.fi  
Facebook: facebook.com/ehtabydreamcircus
Instagram: @ehtabydreamcircus

Mitä teimme yrityksen kanssa?

Ympäristökatselmuksessa kartoitettiin yrityksen ympäristövaikutuksia sekä ympäristöasioiden hallintaa. Tämän pohjalta yritykselle tehtiin tavoitteellinen ympäristöohjelma. Kahden opiskelijan tekemässä työssä perehdyttiin yrityksen toimintaan ja tunnistettiin ympäristönäkökohdat sekä riskit, arvioitiin sidosryhmien odotuksia ja selvitettiin toimintaan liittyviä lakisääteisiä velvoitteita

Laaditun ympäristöohjelman avulla yritys voi pienentää toimintansa ympäristövaikutuksia. Dream Circukselle esitettiin tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi määritellyt keinot, aikataulu sekä vastuuhenkilöt. Elinkaarianalyysi tehtiin yrityksen suosituimmasta tuotteesta, Bertta-tunikasta. Analyysissa tarkasteltiin tuotteen ympäristövaikutuksia koko sen elinkaaren aikana.

Dream Circuksella oli kaksi erillistä markkinoinnin ongelmakohtaa, johon se kaipasi Digi2Marketilta tukea.  Yrityksen markkinoinnin suunnittelussa tarvittiin työkalua, joka kokoaa toteutuvan markkinoinnin, kampanjat ja niiden ajoittamisen selkeästi.

Yrityksen kumppanina toimi kaksi opiskelijaa, jotka tutkivat mahdollisuutta ottaa yrityksen käyttöön markkinoinnin vuosikello tai muu vastaava työkalu, joka selkeyttäisi markkinointia. Lopputuloksena Dream Circukselle löydettiin vaihtoehtoja verkkopalveluista, joiden avulla vuosikelloa olisi helppo hyödyntää. Toinen opiskelijaprojektin pääasiallinen tavoite oli löytää keinoja miesten vaatteiden menekin kasvattamiseen. Keinoja etsittiin etenkin digitaalisen markkinoinnin saralta.

360-toteutuksen tarkoituksena oli kertoa Dream Circuksen olemassa olevaa tarinaa uudella tavalla. Toteutustavaksi valittiin virtuaalikierros, sillä verkkokaupan ja jälleenmyyjien varassa ollut yritys ei pystynyt kertomaan mielestään riittävän avoimesti toiminnastaan, arvoistaan ilman, että he avaisivat ovensa asiakkailleen. Viestinnän kohteena oli nykyisten tärkeimpien kohderyhmien kaltaiset kohderyhmät eli 35–55-vuotiaat naiset, joilla on varaa kuluttaa kestävän kehityksen huomioivien arvojensa mukaisesti.

Virtuaalikierroksella esiteltiin tiloissa näkökulmia yrityksen toimintaan. Videoissa yrityksen työntekijät, jotka ovat yrityksen osaomistajia, kertoivat muun muassa kankaista, toimituksesta ja suunnittelusta. Samalla esitellään tiloja, joissa yrityksen toiminta tapahtuu. Yritykselle tärkeitä viestittäviä asioita ovat tuotteiden laatu, suomalainen käsityö sekä suunnittelussa että ompelemisessa, perheyrittäjyys, vaatteiden ekologinen ja harkinnan varainen käyttö ja yleisesti toiminnan avoimuus.

Oivaltavinta toteutetussa virtuaalikierroksessa on se, että useissa kuvissa nähdään yksi ihminen useita kertoja esittelemässä yrityksen vaatemallistoa. Kullakin sivulla on tarjola myös mahdollisuus siirtyä ostamaan kyseisiä tuotteita yrityksen verkkokauppaan.

Sisällöistä kertominen toteutettiin ja suunniteltiin yhdessä asiantuntijayritys 360 Finlandin kanssa.

Voit tutustua virtuaalikierrokseen yrityksen verkkosivuilla tai tästä linkistä digi2market.karelia.fi/vr2