Case: Ketokamu halusi asiakkaan helposti AR-toteutuksen pariin

Moni suomalainen on törmännyt ensimmäisen kerran lisättyyn todellisuuteen, ehkä tietämättään, elintarvikkeiden markkinoinnissa. Vuonna 2017 Valio vei AR-toteutuksen lukuisten suomalaisten ruokapöytiin, kun sen maitopurkkiin oli liitetty Tuntematon Sotilas -elokuvaan liittyviä videoita. Tuon jälkeen leikkisiä lisätyn todellisuuden toteutuksia on nähty muidenkin elintarvikepakkausten kyljessä.

Ketokamu, ketogeeniseen ruokavalioon sopiviin valmisruokiin ja välipaloihin keskittyvä elintarvikeyritys, kiinnostui AR-toteutuksen hyödyntämisestä, kun yrityksen perustaja, toimitusjohtaja Olli Kolehmainen näki vegaaniruokaa valmistavan Santun Seitanin esittelevän elintarvikepakkaustaan, josta avautui ohjeita tuotteen käyttöön sekä reseptiehdotuksia. Uutena brändinä Ketokamu halusi kokeilla jotain erilaista ja erottuvaa, joka sopisi yrityksen leikkisään ja värikkääseen brändiin.

Ketokamu teki lukuvuonna 2020–2021 Karelia-ammattikorkeakoulun Digi2Market-hankkeen kanssa yhteistyötä sekä liiketalouden että median opintojen saralla. Liiketalouden opiskelijat auttoivat Ketokamua markkinoinnissa, kun yritys halusi saada kuulla asiakaskokemuksia myös sellaisilta potentiaalisilta asiakkailta, jotka eivät ole valinneet vähähiilihydraattista ruokavaliota. Median opiskelijat puolestaan loivat Ketokamun kanssa AR-toteutuksen elektrolyyttijauheen pakkausta ja markkinointimateriaalia varten.

Yritys: Ketokamu (Keto – So Simple Oy)

Ketokamu on Polvijärvellä sijaitseva elintarvikkeiden tukkukauppa, joka valmistaa kumppaneidensa kanssa itse kehittämiään vähähiilihydraattiseen ruokavalioon sopivia elintarvikkeita. Yritys on perustettu vuonna 2019. Vuoden 2020 lopussa sillä oli kolme työntekijää. Ketokamun tuotteita on myynnissä verkkokaupan lisäksi etenkin Ruohonjuuri-ketjun myymälöissä sekä lukuisissa automarketeissa ja marketeissa ympäri Suomea.

WWW: https://ketokamu.fi

Facebook: facebook.com/ketokamu

Instagram: @ketokamu

LinkedIn: linkedin.com/company/ketokamu

Mitä teimme Ketokamun kanssa?

Lähtökohta Ketokamun kanssa tehtyyn opiskelijaprojektiin oli yrityksen toive AR-toteutuksesta, joka avautuisi QR-koodin avulla jonkin Ketokamun tuotteen pakkauksen yhteydestä. Yhteistyö Ketokamun kanssa oli erittäin sujuvaa, ja kun yrityksen puolesta opiskelijoilla oli todella vapaat kädet suunnitella toteutuksen sisältöjä, eteni projekti hyvin.

Aiempien yritysyhteistöiden tapaan myös Ketokamun kanssa oli tärkeää saada kerättyä sellaiset olennaiset tiedot esiin, jotka ovat tärkeitä tavoitellulle yleisölle. AR-toteutuksen tuotteeksi valikoitui elektrolyyttijauhe, jonka hyödyistä ja käytöstä oli hyvä kertoa sellaisille ihmisille, jotka eivät ole välttämättä sen hyötyjä tulleet ajatelleeksi.

Toteutus sisälsi viestittävää tietoa ja animaatiota, jossa hyödynnettiin yrityksen markkinointimateriaaliin jo kuuluneita eläinhahmoja, mutta samalla luotiin myös uusi lintuhahmo, joka oli pääroolissa tuotteeseen liittyvää tarinaa kerrottaessa.

Yksityiskohtien taustalla oli kokonaisuudesta laadittu kuvakäsikirjoitus, jota muokattiin koko opiskelijaporukan kommenttien perusteella. Tämän jälkeen lähdettiin luomaan sellaista käyttöliittymää, joka ei katkoisi animaatiota ja mahdollistaisi kokijalle sisällön ketterän käytön. Käyttöliittymän suunnittelu on tärkeä vaihe AR-toteutuksen luomisessa, sillä erilaisissa AR-toteutuksissa on käytetty erilaisia, aina omalla tavallaan toimivia tapoja avata toteutus.

Ketokamun toiveena oli, että kuluttaja pääsisi mahdollisimman helposti toteutuksen pariin, joten valitsimme QR- ja Zappar-koodin hyödyntämisvaihtoehdoista tutumman eli QR-koodin. Näin ollen pientä, tuotteen parissa vietettyä hetkeä varten ei tarvitsisi ladata erillistä sovellusta. Karelia hyödyntää toteutuksissaan lisätyn todellisuuden sovelluksissa Zappar-sovellusta, jonka omalla sovelluksella toteutuksen avaaminen olisi virtaviivaisempaa, koska sovellus on tehty toteutusten avaamista varten toisin kuin verkkoselaimella käytössä olevat selainsovellukset, jotka asettavat suorituskykyyn erilaisia rajoituksia natiivisovellukseen verrattuna.

Voit kokeilla oheista QR-koodia osoittamalla sitä kameralla ja avaamalla QR-koodin sisältämän linkin selaimessasi. Voi olla, että joudut sallimaan selainsovellukselle kameran käytön lukemisen yhteydessä.

Yhteistyöhön liittynyt liiketalouden opiskelijoiden projektityö antoi Ketokamulle näkemyksiä siitä, minkälaisia mielipiteitä Ketokamun sosekeitoista on sellaisilla ihmisillä, joille ketogeeninen ruokavalio ei ole osa arkea.

Maistatuksessa kokeilijat nostivat esiin erilaisia asioita kuin yrityksen edustajat olettivat. Tämä tulos vaikutti myös siihen, minkälaisia asioita myöhemmin tehdyssä AR-toteutuksessa nostettiin esiin.

Karelian kannalta AR-projektin sujuvuus oli erittäin hyvää, sillä edellisistä projekteista oltiin hyödynnetty opit siitä, miten löydetään ne asiat, joista oli syytä kertoa, ja joista saatiin kätevästi käytettävät.

Teksti: Risto Salminen, Aarno Savolainen