Liity maksuttomaan kansainväliseen yritysten tukiverkostoon

Maakuntien yritykset voivat kasvattaa potentiaalisen yleisönsä moninkertaiseksi hyödyntämällä markkinoinnissaan virtuaaliympäristöjä. Virtuaalitodellisuutta ja lisättyä todellisuutta yli 50 eurooppalaisen yritysten kanssa kokeillut EU-rahoitteinen Digi2Market-hanke tukee yrityksiä näiden uusien digitaalisen markkinoinnin ratkaisuiden käyttöönotossa.

Karelia-ammattikorkeakoulu on suomalaisedustaja hankkeessa, joka käynnistää maksuttoman tukiverkoston, johon kutsutaan mukaan etenkin kaikki suurten kaupunkien ulkopuolella toimivat mikro- ja pk-yritykset, jotka ovat kiinnostuneet digitaalisen markkinointinsa parantamisesta tai yrityksen ympäristövastuullisuuteen liittyvistä asioista.

Kaikkien 25.1. mennessä rekisteröityneiden yritysten kesken arvotaan yhteensä 1 500 euron arvosta markkinoinnin sparraustukea!

Lue lisää!

Verkosto käynnistetään somekampanjapäivällä 19. tammikuuta 2022, jolloin maakuntien yrityksiä ja niiden sidosryhmiä kannustetaan julkaisemaan sosiaalisen median kanavissaan maakuntien yrityksiä kehuvia julkaisuja häshtägeillä #ruralbusiness, #maaseutu ja #yrittäjyys.

”#ruralbusiness-kampanja käynnistettiin maanantaina 10. tammikuuta.

”#ruralbusiness-kampanjapäivällä haluamme korostaa, miten merkittäviä pienet yritykset ovat kotiseutunsa taloudelle. Ne tarjoavat töitä ja tukevat urheiluseuroja ja muita yhteisönsä jäseniä. #ruralbusiness-kampanjapäivä tarjoaa jokaiselle ihmisille mahdollisuuden osoittaa, kuinka he arvostavat maakuntien yrityksiä”, kertoo kampanjaa organisoivaa Digi2Market-hanketta vetävän irlantilaisen kehitysyhtiön Udaras Na Gaeltachtan toimitusjohtaja Michael Heaney.

Kampanja käynnistää Digi2Market-verkoston, joka tukee yrityksiä digitaaliseen markkinointiin, virtuaaliympäristöihin ja ympäristövastuullisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Hanketta koordinoivan Udarasin projektipäällikkö Sean O Coisdealbhan mukaan verkostoon voi liittyä mikä tahansa Euroopan Unioinin alueen yritys.

”Keskitymme kuitenkin pieniin ja maaseudun yrityksiin. Autamme yrityksiä löytämään uusimmasta teknologiasta heille soveltuvia ratkaisuita, joiden avulla yritykset voivat markkinoida ja jotka on helppo ottaa käyttöön. Esimerkiksi Lough Lannaghin lomakylä täällä Mayossa sai räjähdysmäisen kävijäpiikin Facebookista tulleeseen liikenteeseen pelkän 360-videon avulla.”

Verkostossa tuetaan myös ympäristöjohtamiseen liittyvissä kysymyksissä. Karelia-ammattikorkeakoulun yliopettaja Lasse Okkonen kertoo, että Digi2Market-verkostossa pienetkin yritykset voivat rohkaistua aiempaa kestävämpiin ratkaisuihin. Ympäristön eteen tehty työ hyödyntää yrityksiä myös taloudellisesti.

”Yritykset, jotka hyödyntävät ympäristöjärjestelmiä, menestyvät paremmin julkisissa kilpailuissa, koska ne voivat vastata paremmin yhä tiukentuviin ympäristötoimiin ja muuhun vastuullisuuteen liittyviin kriteereihin. Lisäksi tällaiset yritykset pystyvät vastaamaan sidosryhmien odotuksiin. Ympäristöjärjestelmät tarjoavat läpinäkyvyyttä yrityksen toiminnasta ympäristölle aiheutuviin seuraamuksiin.

Maksuttomaan verkostoon voi liittyä Digi2Market-verkoston sivuilla (englanniksi)

Lue lisää kampanjapäivästä (suomeksi)